Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

09-09-2020

Kontynuacja dyskusji na temat projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

07-09-2020

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw były przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

21-08-2020

19 sierpnia 2020 r. odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. funduszy europejskich

20-08-2020

 W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbyło się, posiedzenie online Zespołu ds. funduszy europejskich.

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

13-08-2020

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. były przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Połączone posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

12-08-2020

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.,założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz dyskusja na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 była przedmiotem wspólnego posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych.

więcej

Posiedzenie zespołu ds. ubezpieczeń społecznych

11-08-2020

Omówienie propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.  było przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

06-08-2020

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz dyskusja na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych

28-07-2020

21 lipca2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

23-07-2020

22 lipca 2020 r., w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa z udziałem ministra Marka Gróbarczyka.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    114
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: