Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

13-01-2020

10 stycznia 2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

więcej

Międzynarodowa Organizacja Pracy. 1919 – 2019. Informator

20-12-2019

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prezentuje informator wydany z okazji stulecia powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy.

więcej

Powołanie nowych ministrów do składu Rady Dialogu Społecznego

16-12-2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena Maląg odebrała z rąk Prezydenta RP – Andrzeja Dudy powołanie w skład Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

13-12-2019

Dyskusja na temat stanowiska Zespołu dotyczącego zawarcia porozumienia strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. 

więcej

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS

12-12-2019

10 grudnia 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

29-11-2019

W dniu 28 listopada 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, z udziałem członków Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

28-11-2019

Projekt dokumentu pt. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) (Dz. U. poz. 1717) był przedmiotem obrad ZespołuProblemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

Szkolenie dla pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

21-11-2019

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz budowanie zespołu – zasady dobrej współpracy i komunikacji były tematami szkolenia skierowanego do pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 

więcej

„TOGether at Work"

14-11-2019

Federacja Związków Zawodowych IndustriAll Europe zainicjowała kampanię „TOGether at Work", której głównym celem jest popularyzacja układów zbiorowych oraz wskazywanie ich zalet dla pracowników oraz dla pracodawców. Akcja ma na celu promowanie idei zawierania układów zbiorowych pracy.

więcej

O kształtowaniu wysokości wynagrodzeń nauczycieli na zespole ds. usług publicznych

30-10-2019

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020 było przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    111
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: