Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

15-06-2018

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 7 czerwca 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

15-06-2018

W dniu 15 czerwca br. posłowie przegłosowali sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

14-06-2018

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych była przedmiotem posiedzenia  Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

12-06-2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzeniu przewodniczył p. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Współprzewodniczący ze strony rządowej.

 

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

11-06-2018

Dyskusja na temat kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, a także poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym były przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

05-06-2018

Po rocznej przerwie, wznowił prace Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, którego posiedzenie odbyło się 4 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

30-05-2018

W dniu 30 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę szkoleniową

28-05-2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

Dwudniowego szkolenia na temat „ Praktyczne aspekty RODO – zmiany w ochronie danych osobowych” adresowanego do przedstawicieli biur Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego funkcjonujących przy Urzędach Marszałkowskich.

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

25-05-2018

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wraz z aktem wykonawczym do tej uchwały 

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

18-05-2018

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę była tematem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 17 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. 

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    96
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: