Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych

18-05-2018

Dyskusja nad rządowym projektem ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nad projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

14-05-2018

Kontynuacja dyskusji nad standardami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem tematu jakości w ochronie zdrowia w stosunku do standardów i RODO w sektorze medycznym były głównymi tematami posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. 

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

09-05-2018

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

26-04-2018

W dniu 24 kwietnia  2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzeniu przewodniczył p. Robert Siarnowski, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

26-04-2018

Polityce klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24U poświęcone było posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych

25-04-2018

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”. W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”. 

więcej

Spotkanie z mediatorami z listy ministra właściwego do spraw pracy

25-04-2018

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie z mediatorami z listy ministra pracy. W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

18-04-2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. 

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

17-04-2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych w dniu 11.04.2018 r.

13-04-2018

Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wzrostu płac nauczycieli w roku 2018 poszerzona o wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Gdańsku i w Warszawie

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    96
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: