Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych w dniu 11.04.2018 r.

13-04-2018

Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wzrostu płac nauczycieli w roku 2018 poszerzona o wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Gdańsku i w Warszawie

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

13-04-2018

Dyskusja na temat projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

12-04-2018

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz informacja po spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez ministerstwo zdrowia w powyższej sprawie była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

11-04-2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

10-04-2018

Informacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o stanie prac nad nowym Prawem zamówień publicznych, a także dyskusja strony społecznej 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

06-04-2018

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

Posiedzenie zespołu ds. usług publicznych

29-03-2018

Kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

21-03-2018

W dniu 20 marca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Pan Sebastian Chwałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

 

więcej

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

20-03-2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla liczby 50 uczestników spotkania dla mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

więcej

Spotkanie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego – Elżbiety Rafalskiej z Przewodniczącym Zespołów problemowych RDS.

19-03-2018

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się 15 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z Przewodniczącymi Zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    96
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: