Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

06-09-2018

Dnia 4 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia, które prowadził Pan Lubomir Jurczak – przewodniczący Podzespołu.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

05-09-2018

Projekt ustawy budżetowej na 2019 r. był głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 4 września 2018 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

04-09-2018

W dniu 3 września 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz  Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy

24-08-2018

Dyskusja nad projektem ustawy o rynku pracy była przedmiotem posiedzenia Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. 

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

08-08-2018

Dyskusja dotycząca polityki lekowej państwa, aktywne starzenie się społeczeństwa oraz nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw to główne tematy posiedzenia  Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

31-07-2018

W dniu 30 lipca 2018 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.  Spotkanie prowadził współprzewodniczący Zespołu p. Henryk Piątkowski reprezentujący stronę pracowników.

więcej

Pełne prawo koalicji związkowej dla osób wykonujących pracę zarobkową

31-07-2018

25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowało MRPiPS.

 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

27-07-2018

26 lipca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, p. Krystyna Ptok. W spotkaniu udział wzięli: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarstwa i Położnych. Posiedzenie w całości było poświęcone Porozumieniu zwartemu w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

25-07-2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

20-07-2018

W czwartek 19 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał wypracowaną przy całkowitej zgodzie partnerów społecznych i strony rządowej nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    101
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: