Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Połączone posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

28-06-2018

26 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

28-06-2018

25 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

26-06-2018

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

więcej

Szkolenie dla pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

22-06-2018

Praktyczne aspekty RODO - zmiany w ochronie danych osobowych były tematem szkolenia skierowanego do pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

22-06-2018

20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

więcej

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

15-06-2018

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 7 czerwca 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

15-06-2018

W dniu 15 czerwca br. posłowie przegłosowali sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

14-06-2018

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych była przedmiotem posiedzenia  Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

12-06-2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzeniu przewodniczył p. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Współprzewodniczący ze strony rządowej.

 

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

11-06-2018

Dyskusja na temat kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, a także poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym były przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    101
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: