Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

05-06-2018

Po rocznej przerwie, wznowił prace Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, którego posiedzenie odbyło się 4 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

30-05-2018

W dniu 30 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę szkoleniową

28-05-2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

Dwudniowego szkolenia na temat „ Praktyczne aspekty RODO – zmiany w ochronie danych osobowych” adresowanego do przedstawicieli biur Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego funkcjonujących przy Urzędach Marszałkowskich.

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

25-05-2018

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wraz z aktem wykonawczym do tej uchwały 

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

18-05-2018

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę była tematem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 17 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. 

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych

18-05-2018

Dyskusja nad rządowym projektem ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nad projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

14-05-2018

Kontynuacja dyskusji nad standardami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem tematu jakości w ochronie zdrowia w stosunku do standardów i RODO w sektorze medycznym były głównymi tematami posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. 

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

09-05-2018

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

26-04-2018

W dniu 24 kwietnia  2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzeniu przewodniczył p. Robert Siarnowski, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

26-04-2018

Polityce klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24U poświęcone było posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 

więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    101
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: