Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłonienia kandydata/kandydatki na członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w grupie II (pracownicy)

02-02-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES), z dniem 2 lutego 2018 r. otwiera się procedurę uzupełniającego wyłonienia

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

31-01-2018

Dyskusja w sprawie wniosku NSZZ ,,Solidarność” dot. udzielania koncesji na prowadzenie kasyn gry w Polsce oraz dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, które odbyło się 30 stycznia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

30-01-2018

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. 

więcej

Nowa wersja Trójstronnej Deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej

18-01-2018

W marcu 2017 r. Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy przyjęła zmienioną wersję Trójstronnej Deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej (Deklaracja MNE) z 1977 r.

Dokonując rewizji Deklaracji MNE, Rada Administracyjna wzięła pod uwagę rozwój sytuacji jaki nastąpił w ramach MOP od poprzedniej aktualizacji w 2006 r., w tymprzyjęcie przez Międzynarodową Konferencję Pracy w 2008 r. Deklaracji dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. RA uwzględniła również przyjęcie przez ten czas innych istotnych dokumentów, w szczególności: Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy zmianę Wytycznych OECD dla Prze

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

10-01-2018

Kwestia finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) i  braki kadrowe środowiska pielęgniarek i położnych były głównymi tematami posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia.

więcej

"Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty"

09-01-2018

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prezentuje publikację „Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty.”

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

08-01-2018

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

22-12-2017

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców był przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

21-12-2017

Informacja na temat realizacji przez ZUS ustawy zmieniającej wiek emerytalny oraz ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników (e-Składka) była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

20-12-2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. 

więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    96
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: