Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

08-02-2018

W dniu 5 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

07-02-2018

Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów było głównym tematem posiedzenia Zespołu RDS ds. prawa pracy, które odbyło się w dniu 7 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

06-02-2018

W dniu 2 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. 

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

05-02-2018

Debata o reformie/reorganizacji egzekucji administracyjnej była jednym z głównych tematów posiedzenia Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Posiedzenie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów odbyło się w dniu 1.02.2018 

więcej

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego

05-02-2018

Z udziałem Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się w dniu 1 lutego 2018  roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

więcej

Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego został skierowany przez Prezydenta RP - Andrzeja Dudę do Sejmu

02-02-2018

Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego został skierowany przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę do Sejmu.

 

więcej

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłonienia kandydata/kandydatki na członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w grupie II (pracownicy)

02-02-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES), z dniem 2 lutego 2018 r. otwiera się procedurę uzupełniającego wyłonienia

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

31-01-2018

Dyskusja w sprawie wniosku NSZZ ,,Solidarność” dot. udzielania koncesji na prowadzenie kasyn gry w Polsce oraz dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, które odbyło się 30 stycznia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

30-01-2018

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. 

więcej

Nowa wersja Trójstronnej Deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej

18-01-2018

W marcu 2017 r. Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy przyjęła zmienioną wersję Trójstronnej Deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej (Deklaracja MNE) z 1977 r.

Dokonując rewizji Deklaracji MNE, Rada Administracyjna wzięła pod uwagę rozwój sytuacji jaki nastąpił w ramach MOP od poprzedniej aktualizacji w 2006 r., w tymprzyjęcie przez Międzynarodową Konferencję Pracy w 2008 r. Deklaracji dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. RA uwzględniła również przyjęcie przez ten czas innych istotnych dokumentów, w szczególności: Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy zmianę Wytycznych OECD dla Prze

więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    98
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: