Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

28-09-2018

Dyskusja na temat aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. była przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się 24 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

28-09-2018

W dniu 24 września 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, któremu przewodniczyła Pani Dobrawa Biadun – Przewodnicząca Zespołu. 

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

25-09-2018

W dniu 24 września 2018 r. r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, któremu przewodniczył Pan Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Współprzewodniczący Zespołu.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

25-09-2018

Założenia do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej – projektu ustawy o centrach usług społecznych były głównym przedmiotem dyskusji Zespołu problemowego ds. usług publicznych.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

24-09-2018

19 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

21-09-2018

Minister Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poświęconemu projektowi ustawy budżetowej na 2019 r. oraz „Działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”. 

więcej

Zapytanie ofertowe

20-09-2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - adresowanego do mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy prowadzących postępowania mediacyjne w sporach zbiorowych, których przedmiotem mogą być między innymi warunki pracy i płace.

więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

18-09-2018

Dnia 13 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej, które prowadził Pan Tomasz Ludwiński – Przewodniczący Podzespołu. 

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

14-09-2018

13 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Stronę rządową reprezentował Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

14-09-2018

12 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    98
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: