Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

08-08-2018

Dyskusja dotycząca polityki lekowej państwa, aktywne starzenie się społeczeństwa oraz nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw to główne tematy posiedzenia  Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

31-07-2018

W dniu 30 lipca 2018 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.  Spotkanie prowadził współprzewodniczący Zespołu p. Henryk Piątkowski reprezentujący stronę pracowników.

więcej

Pełne prawo koalicji związkowej dla osób wykonujących pracę zarobkową

31-07-2018

25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowało MRPiPS.

 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

27-07-2018

26 lipca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, p. Krystyna Ptok. W spotkaniu udział wzięli: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Zofia Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarstwa i Położnych. Posiedzenie w całości było poświęcone Porozumieniu zwartemu w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

25-07-2018

W dniu 24 lipca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

20-07-2018

W czwartek 19 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał wypracowaną przy całkowitej zgodzie partnerów społecznych i strony rządowej nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

więcej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Olsztynie

17-07-2018

 

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w dniu 16 lipca 2018 r., wzięła udział w sesji plenarnej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Olsztynie. Spotkanie prowadził Przewodniczący WRDS Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

17-07-2018

13 lipca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. 

więcej

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

12-07-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 12 lipca 2018 r. 

więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

11-07-2018

Dnia 10 lipca 2018 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS, które prowadził przewodniczący Podzespołu, p. Lubomir Jurczak. W spotkaniu wziął udział p. Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w MZ

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    96
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: