Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Trójstronną Komisję . Rząd przyjął dziś projekt ustawy przygotowany i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związki zawodowe oraz resort pracy.

09-06-2015

Jakie są założenia projektu? Rada Dialogu Społecznego będzie nowym forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Jej działania powinny przyczyniać się do zapewniania warunków sprzyjających prowadzeniu dialogu społecznego. Ma temu służyć zmieniona formuła prawna, lepiej dostosowana do współczesnych warunków i spełniająca oczekiwania wszystkich partnerów społecznych. Rada Dialogu ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodawców i rządu.

więcej

Udział Ministra Jacka Męciny w 104 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy i wizyta w Bernie

09-06-2015

W dniu 4 czerwca 2015 roku, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jacek Męcina wziął udział w dyskusji plenarnej podczas 104.sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która obraduje w Genewie w dniach 1-13 czerwca br.

więcej

Zapytanie ofertowe na catering - szkolenie pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej - perspektywa regionalna (25-26 czerwiec 2015 r.)

03-06-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 30 uczestników współorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szkolenia pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna ”, które odbędzie się w dniach 25-26 czerwca br. w siedzibie Centrum Dialogu i Partnerstwa Społecznego „Dialog” (sala F) przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

03-06-2015

W dniu 2 czerwca 2015 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu ze strony związków zawodowych, strony pracodawców i strony rządowej. Spotkanie prowadziła współprzewodnicząca Zespołu p. Dorota Pyć, podsekretarz stanu w MIiR.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych

29-05-2015

28 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych w całości poświęcone zagadnieniu zatrudnienia niepracowniczego w aspekcie jego ochrony
i wykonywania obowiązku państwowej kontroli nad warunkami wykonywania takiej pracy.

więcej

Spotkanie Pana Jacka Męciny Sekretarza Stanu ze Współprzewodniczącymi Trójstronnego Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego

11-05-2015

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Pana Jacka Męciny Sekretarza Stanu ze Współprzewodniczącymi Trójstronnego Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego reprezentującymi stronę społeczną – Panem Zbigniewem Kaniewskim, Przewodniczącym Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego i Panem Tadeuszem Wawrzyniakiem, Prezesem Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych

16-04-2015

15 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych w całości poświęcone dyskusji na temat projektowanych zmian dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej.

więcej

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego skierowany do konsultacji.

08-04-2015

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został skierowany do konsultacji publicznych projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami środowiska psychologów 26 marca 2015 r.

31-03-2015

Podczas spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami środowiska psychologów, które miało miejsce 26 marca 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

więcej

Porozumienie w sprawie zmian funkcjonowania dialogu społecznego

24-03-2015

Podczas wyjazdowego spotkania (20-21 marca 2015 r.) trzy strony – związki zawodowe, pracodawcy oraz rząd, wypracowały ostateczną wersją projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    54
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: