Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Szkolenie dla mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

27-10-2014

W  dniu 24 października 2014 r. ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji mediatorzy z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli w szkoleniu zatytułowanym „Skuteczna obrona przed manipulacją – z uwzględnieniem specyficznej roli mediatora w sporach zbiorowych”.

Szkolenie, które zostało przeprowadzone przez firmę EyePower z Opola, odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog’  im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie.

Uczestnicy (37 osób) w formie warsztatowo-wykładowej realizowali wybrane przez nich uprzednio, za pośrednictwem ankiety - analizy potrzeb szkoleniowych, najbardziej interesujące i przydatne zagadnienia z tej tematyki. W trakcie szkolenia mediatorzy:

Þ  poznali modele komunikacji przydatne w służbie ochrony przed manipulacją

Þ  dowiedzieli się jak bronić się przed poszczególnymi mechanizmami wpływu społecznego i technikami manipulacji

więcej

Międzynarodowa konferencja „Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych"

27-10-2014

W dniu 23 października 2014 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji - odbyła się  konferencja pt. „Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych”. Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele polskiego i międzynarodowego świata nauki oraz praktyki w dziedzinie prawa pracy i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. W konferencji brali również udział zaproszeni przez organizatorów mediatorzy z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Z ramienia MPiPS w konferencji uczestniczył Sekretarz Stanu - Pan Jacek Męcina, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną rolę jaką odgrywa mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także konieczność nowelizacji przepisów w tym zakresie. W opinii M

więcej

Szkolenie dla sekretarzy i pracowników biur WKDS

27-10-2014

22-23 października 2014 r. - szkolenie dla sekretarzy i pracowników biur wojewódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS)

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową na konferencję w dniu 3 listopada br.

24-10-2014

W dniu 03.10.2014 r. opublikowano zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla 70 uczestników konferencji „Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20–lecia obowiązywania wolności układowej”. Konferencja, której współorganizatorem jest  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, odbędzie się w dniu 3 listopada 2014 r. w gmachu Ministerstwa przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Termin nadsyłania ofert - w formie elektronicznej - określono na dzień 10 października 2014 r. do godziny 10.00

We wskazanym w zapytaniu terminie  wpłynęło 17 ofert. Zgodnie z opisem zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty oparto się na wskazanym w zapytaniu kryterium.
W wyniku dokonanej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Aguila Catering z Warszawy.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

23-10-2014

W dniu 21 października 2014 roku - z udziałem strony związkowej, strony pracodawców oraz strony rządowej - odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, pod przewodnictwem Pana Jacka Dubińskiego – Współprzewodniczącego Zespołu ze strony związkowej.

Podczas obrad omówiono następujące problemy:

-     Założenia projektu ustawy o pracy na statkach morskich oraz projektu ustawy,

-     Projekt „MARYNARZ” - prezentowany przez Związek Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych AMPAR,

-     Informacja na temat umów bilateralnych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania,

-     Problem interpretacji przepisów skarbowych w kontekście świadczenia usług związanych z ochroną środowiska, utrzymaniem akwe

więcej

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu

15-10-2014

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina był gościem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu, która obradowała w dniu
15 października br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

więcej

Wspólne posiedzenie Zespołów problemowych TK: ds. prawa pracy i układów zbiorowych i ds. ubezpieczeń społecznych

15-10-2014

14 października 2014 r. w CPS Dialog odbyło się wspólne posiedzenie Zespołów problemowych TK

więcej

Informator Dialogu Społecznego

15-10-2014

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prowadzi monitoring - Informator Dialogu Społecznego - będący skrótem najistotniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

 

więcej

Konferencja "Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej."

15-10-2014

W 2014 roku upływa dwadzieścia lat obowiązywania regulacji dotyczącej układów zbiorowych pracy. W związku z tym jedna z reprezentatywnych organizacji pracodawców Pracodawcy RP wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej organizuje Konferencję „Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej.” Celem tej inicjatywy jest analiza obecnego stanu prawnego, identyfikacja problemów występujących w praktyce oraz przygotowanie propozycji zmiany prawa.

więcej

Zasady wyłaniania kandydatów na członków EKES na kadencję 2015-2020 - rozpoczęcie konsultacji publicznych

10-10-2014

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego informuje, że w dniu 10 października 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu „Zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-2020”.

więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    54
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: