Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia dla mediatorów w dniu 24 października2014 r.

10-10-2014

W dniu 17.07.2014 r opublikowano zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia na temat skutecznej obrony przed manipulacją - z uwzględnieniem specyficznej roli mediatora w sporach zbiorowych (w łącznym wymiarze 6 godzin zegarowych), adresowanego do mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Termin nadsyłania ofert - w formie elektronicznej - określono na dzień 24 września 2014 r. do godziny 20.00.
W określonym terminie złożono 3 oferty. Zgodnie z opisem zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej ofert oparto się na wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriach
W wyniku dokonanej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy EyePower Kamil Chrustowski z Opola.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi hotelowej dla uczestników szkolenia dla mediatorów

10-10-2014

 

W dniu 17.07.2014 r opublikowano zapytanie ofertowe na  wykonanie usługi hotelowej (kolacja w dniu zakwaterowania 23.X.14 r., nocleg 23/24.X.br. i śniadanie w dniu 24.X. 14 r.) dla  18 uczestników szkolenia adresowanego do mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Termin nadsyłania ofert - w formie elektronicznej - określono na dzień 24 września 2014 r. do godziny 20.00.
W określonym terminie złożono 7 ofert z czego 2 nie zostały uwzględnione z uwagi na nie spełnienie jednego z kryteriów zapytania ofertowego lub braku wymaganych dokumentów. Zgodnie z opisem zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej ofert oparto się na wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriach.
W wyniku dokonanej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  SATORIA Group S.A. w Start Hotel Atos w Warszawie, ul Mangalia 1.<

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych

08-10-2014

Zespół problemowy TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych o prawnych i praktycznych aspektach podróży służbowych pracowników

więcej

Monitoring konfliktów społecznych

03-10-2014

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prowadzi monitoring konfliktów - Protesty i strajki - będący skrótem najistotniejszych konfliktów i protestów oraz wydarzeń jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego. 

więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

03-10-2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 70 uczestników współorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konferencji „Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20–lecia obowiązywania wolności układowej”, która odbędzie sięw dniu 3 listopada 2014 r. w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

więcej

Informator Dialogu Społecznego

01-10-2014

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prowadzi monitoring - Informator Dialogu Społecznego - będący skrótem najistotniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

30-09-2014

W dniu 29 września 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołanego Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.Urz. MG z 21 lipca 2014 r., poz. 13), jako organu pomocniczego ministra gospodarki.       

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

23-09-2014

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

więcej

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi hotelowej

23-09-2014

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi hotelowej 21-24 paździenika 2014 r.

więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    54
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: