Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Rozpoczęcie kadencji EKES na lata 2015-2020

23-09-2015

Dnia 21 września 2015 r. rozpoczęła się kolejna kadencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w UE.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego

22-09-2015

W dniu 18 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC.
Stronę rządową reprezentował Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

więcej

Zapytanie ofertowe catering

21-09-2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 50 uczestników organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS dwudniowego szkolenia dla mediatorów z  listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw pracy „Praktyczne aspekty rozwiązywania sporów zbiorowych”, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” sala F przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową

21-09-2015

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w trakcie organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS dwudniowego, interaktywnego szkolenia w formie warsztatów pt. Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby , które odbędzie się w dniach 29.IX.-1.X.2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” sala B przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Termin nadsyłania ofert (w formie elektronicznej) określono na dzień 9 sierpnia 2015 r. do godziny 20:00.

więcej

Prezentacja projektu ustawy budżetowej na 2016 r. na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 17 września br.

17-09-2015

Dochody budżetowe wyniosą 296,9 mld zł, wydatki 351,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,6 mld zł. Wzrost polskiego PKB przyspieszy do 3,8 proc., a inflacja ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. – takie wielkości przewidziano w rozpatrzonym przez Radę Ministrów 7 września 2015 r. projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., który na posiedzeniu Komisji Trójstronnej 17 września br. zaprezentowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

więcej

Kolejne z cyklu roboczych spotkań strony rządowej z partnerami społecznymi

15-09-2015

W związku z wejściem w życie uregulowań prawnych nowej krajowej instytucji dialogu społecznego w Polsce – Rady Dialogu Społecznego, która zastąpi Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych, 14 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne robocze spotkanie stron tego dialogu.

więcej

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia w dniach 30 września-1 października 2015 r. adresowanego do WKDS i WRDS

15-09-2015

Dnia 30 lipca 2015 r. opublikowano na stronie internetowej www.dialog.gov.pl, oraz w ślad za tym na BIP MPiPS, zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego interaktywnego szkoleniaw formie warsztatów, we wskazanym przez zamawiającego obiekcie,  pt. „Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby”.

więcej

Wchodzi w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

11-09-2015

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015 r. poz. 1240), która zastąpi Komisję Trójstronną, wchodzi w życie w piątek, 11 września 2015 r.
Ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców wspólnych prac z rządem. W Radzie - tak jak w Komisji - będą reprezentowane strona rządowa, pracowników i pracodawców. Nowych członków Rady powoła Prezydent RP Andrzej Duda.

W województwach powstaną Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego tworzone przez marszałka, na wspólny wniosek organizacji pracodawców i związkowej.

Ustawa http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1240

więcej

Drugie z cyklu roboczych spotkań strony rządowej z partnerami społecznymi

08-09-2015

7 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” doszło do roboczego spotkania strony rządowej ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców

więcej

Posiedzenie Zespołu trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego

04-09-2015

W dniu 3 września 2015 roku  odbyło się pierwsze - po ponad dwuletnim okresie zawieszenia przez związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego - posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    55
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: