Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

04-08-2015

W poniedziałek 3 sierpnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski, dziękując za "mądry i dobry kompromis" podpisał, przygotowaną i uzgodnioną przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz resort pracy, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Nowa Rada zastąpi Komisję Trójstronną i ma być szansą na nowe otwarcie dialogu społecznego w Polsce. W odróżnieniu od Komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie - tak jak w Komisji - będą reprezentowane strony: rządowa, pracowników i pracodawców.

Podpisana ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Związkowy projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u Prezydenta Bronisława Komorowskiego w październiku 2013 r.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego

30-07-2015

W dniu 27 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC. Stronę rządową reprezentowali: Pan Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Agata Oklińska – Zastępca Dyrektora w tym departamencie. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i biura wojewódzkiej komisji dialogu społecznego (WKDS) w Warszawie.

więcej

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia

30-07-2015

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeprowadzenia dwudniowego, interaktywnego szkolenia w formie warsztatów pt. Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby (dla 32 osób w łącznym wymiarze 12 godzin zegarowych), adresowanego do przedstawicieli biur byłych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, funkcjonujących w ramach Urzędów Wojewódzkich i nowopowstających przy Urzędach Marszałkowskich, na mocy Ustawy o Radach Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, we wskazanym przez Zamawiającego obiekcie.

więcej

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa

30-07-2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 32 uczestników organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS dwudniowego, interaktywnego szkolenia w formie warsztatów pt. Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby , które odbędzie się w dniach 29.IX.-1.X.2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” sala B przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie

więcej

Rada Dialogu Społecznego nowym forum współpracy strony pracowników, pracodawców i rządu

27-07-2015

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm ustalił ostateczne brzmienie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.  o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Utworzona na mocy tej ustawy Rada Dialogu Społecznego (RDS) ma zastąpić funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

21-07-2015

W dniu 17 lipca 2015 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pod przewodnictwem p. Pawła Orłowskiego Podsekretarza Stanu w MIiR, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami środowiska psychologów 1 lipca 2015 r.

16-07-2015

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska psychologów, poświęcone omówieniu stanowiska resortu pracy do uwag zgłoszonych przez środowisko psychologów do roboczego projektu założeń ustawy regulującej zawód psychologa i samorząd zawodowy psychologów.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

15-07-2015

Trójstronna Komisja w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. i wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny

więcej

Informator Dialogu Społecznego

15-07-2015

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w ramach prowadzonego monitoringu, prezentuje najnowszy numer Informatora Dialogu Społecznego będącego skrótem najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

więcej

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego przyjęta przez Senat

13-07-2015

10 lipca Senat RP przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    54
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: