Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

20-02-2019

Dyskusja nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

19-02-2019

W dniu 18 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

14-02-2019

12 lutego 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu.

więcej

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

13-02-2019

W dniu 12 lutego 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. 

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

12-02-2019

W dniu 6 lutego 2019 r. r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, któremu przewodniczył Pan Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Współprzewodniczący Zespołu. W spotkaniu wziął również udział Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

06-02-2019

4 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala, reprezentujący stronę pracodawców. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali  pp.: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ, Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w MZ, Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w MF, Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

05-02-2019

1 lutego 2019 roku, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Spotkanie prowadził Pan Janusz Nahajowski reprezentujący stronę pracodawców. Stronę rządową reprezentował Pan Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ. W spotkaniu udział wzięła również Pani  Dorota Arciszewska-Mielewczyk Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

04-02-2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. 

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

31-01-2019

Ocena funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego to główny temat posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.  

więcej

Stulecie powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy

29-01-2019

Sto lat temu, 29 stycznia 1919 r. rozpoczęła pracę Komisja Międzynarodowego Ustawodawstwa Pracy, która opracowała projekt Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy i projekty pierwszych konwencji MOP.

więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    112
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: