Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zespół do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

28-05-2009

Z dniem 8 maja 2009 r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 38 powołał do życia Zespół do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Więcej...

więcej

Konferencja międzynarodowa z okazji 15-lecia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

19-05-2009

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego pragnie poinformować, że w dniu 27 maja 2009 r. w Muzeum Gazownictwa przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie, odbędzie się konferencja międzynarodowa z okazji 15-lecia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych "Dialog społeczny - sztuka osiągania kompromisu w zjednoczonej Europie".

więcej

Pakiet działań antykryzysowych – kolejny krok do przodu – obrady Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

15-05-2009

Strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych uznała, że uzgadniając zakres tematyczny do pakietu działań antykryzysowych wypełniła pierwszy etap stojącego przed nimi zadania.

więcej

Oferta bezpłatnych szkoleń z zakresu dialogu społecznego i komunikacji społecznej

12-05-2009

Instytut Spraw Publicznych oraz Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS - jako beneficjent systemowy, serdecznie zachęcają uczestników dialogu społecznego w Polsce na poziomie: zakładowym, branżowym, regionalnym i centralnym – do udziału w szkoleniach w zakresie dialogu społecznego i komunikacji społecznej.

więcej

Kształcenie zawodowe – Zespół problemowy TK ds. usług publicznych

06-05-2009

Problematyka kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich w świetle zamierzeń resortu edukacji narodowej była przedmiotem obrad posiedzenia Zespołu ds. usług publicznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, który odbył się w dniu 6 maja 2009 r.

więcej

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych - Zespół problemowy TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

05-05-2009

W przyjętym stanowisku w dniu 4 maja 2009 roku, podczas posiedzenia Zespołu polityki gospodarczej i rynku pracy, strona społeczna zgodziła się z intencją projektu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

więcej

Szkolenie zamknięte dla sekretarzy Biur WKDS, 18-21. V. 2009 r.

28-04-2009

Departament Dialogu i Partnerstwa Społeczengo organizauje kolejne z cyklu szkoleń adresowanych do sekretarzy i pracowników Biur Wojewódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS) pt. Techniki interwencji i socjotechniki stosowane w kryzysie społecznym. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-21 maja br., w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", w Warszawie.

więcej

Szkolenie dla mediatorów - 4-5. 06. 2009 r.

22-04-2009

Wypełniając uzgodnienia zawarte na spotkaniu dla mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 grudnia 2008 r. – Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego organizuje w dniach 4-5 czerwca 2009 r.

więcej

Szkolenie dla mediatorów - 20. 05. 2009 r.

22-04-2009

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt.: „Finanse przedsiębiorstwa” – Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego organizuje drugą turę szkolenia dla mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie odbędzie się 20 maja br.

więcej

Pakiet działań antykryzysowych podczas obrad Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

21-04-2009

Rządowe propozycje rozwiązań legislacyjnych do przyjętego pakietu działań antykryzysowych zdominowały obrady Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych , które odbyło się 20 kwietnia br., pod przewodnictwem Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka.

więcej
1    104  105  106  107  108  109  110  111  112    112
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: