Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

28-11-2019

Projekt dokumentu pt. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) (Dz. U. poz. 1717) był przedmiotem obrad ZespołuProblemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. 

więcej

Szkolenie dla pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

21-11-2019

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz budowanie zespołu – zasady dobrej współpracy i komunikacji były tematami szkolenia skierowanego do pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 

więcej

„TOGether at Work"

14-11-2019

Federacja Związków Zawodowych IndustriAll Europe zainicjowała kampanię „TOGether at Work", której głównym celem jest popularyzacja układów zbiorowych oraz wskazywanie ich zalet dla pracowników oraz dla pracodawców. Akcja ma na celu promowanie idei zawierania układów zbiorowych pracy.

więcej

O kształtowaniu wysokości wynagrodzeń nauczycieli na zespole ds. usług publicznych

30-10-2019

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020 było przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

INFORMACJA O KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

28-10-2019

Przedmiot konsultacji:

Projekt zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020 – 2025.

Data rozpoczęcia konsultacji: 28 października  2019 r.

Data zakończenia konsultacji: 12 listopada  2019 r.

 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

23-10-2019

Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. 

więcej

Spotkanie dla mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

21-10-2019

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, w dniach 17-18 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, odbyło się spotkaniu dla mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

15-10-2019

Ocena sytuacji przemysłu hutniczego była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

14-10-2019

9 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

więcej

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS

14-10-2019

8 października 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    113
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: