Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych

03-10-2019

Dyskusja na temat dokumentu dotyczącego stanu realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy innych resortów i informacja na temat obrad 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10 – 21 czerwca 2019 r. w Genewie to główne punkty porządku spotkania Zespołu ds. międzynarodowych, które odbyło się 3 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.

03-10-2019

23 września 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Podzespołu  Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej pod przewodnictwem p. Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  współprzewodniczącego ze strony rządowej. W spotkaniu uczestniczył również p. Kazimierz Kuberski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

25-09-2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pt. Warsztat mediatora – prawo pracy. Szkolenie adresowane będzie do mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy, prowadzących postępowania mediacyjne między pracodawcami i związkami zawodowymi w sporach zbiorowych pracy – tj. w sporach dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – Dz. U. z 2019 r. poz. 174 ze zm.)

więcej

Cykl broszur „Odpowiedzialny konsument” Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

25-09-2019

W dniu 25 września br. na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/grupa-robocza-ds-konsumenckich zostały opublikowane materiały dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji, będące efektem prac Grupy roboczej ds. konsumenckich powołanej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

24-09-2019

W dniu 23 września 2019 r. r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

19-09-2019

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020, polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego to główne tematy posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

więcej

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

18-09-2019

W dniu 17 września 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych 

więcej

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS

17-09-2019

10 września 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

06-09-2019

Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. był głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

22-08-2019

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. 

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    113
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: