Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

01-10-2018

27 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas spotkania kontynuowano dyskusję dotyczącą Przeglądu systemu emerytalnego. Strony Zespołu postanowiły, że w celu wypracowania rekomendacji do powyższego dokumentu określone zostaną tematy, które będą przedmiotem kolejnych posiedzeń. Lista zagadnień, którymi zajmie się Zespół obejmuje: 1) zakres podmiotowy ubezpieczenia emerytalnego; 2) zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; 3) warunki nabycia prawa do emerytury; 4) zasady ustalania wysokości emerytury; 5) szczególne warunki nabywania prawa do emerytury; 6) zabezpieczenia na wypadek starości.

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przygotowanym przez OPZZ, w drugiej części spotkania Minister Zieleniecki przedstawił prezentację pt. ,,Fundusz Emerytur Pomostowych”. Dotyczyła ona kwestii kształtowania sytuacji finansowej Funduszu Emerytur Pomostowych w kolejnych latach w zależności od przyjęcia postulatów strony związkowej lub ich odrzucenia. W omawianym projekcie ustawy zaproponowano m.in. zmiany mające na celu zniesienie czasowego charakteru świadczenia, jakim jest emerytura pomostowa oraz umożliwienie Państwowej Inspekcji Pracy właściwe realizowanie kompetencji nadzorczych w zakresie umieszczania pracowników w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: