Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Szkolenie dla mediatorów

18-10-2018

W dniach 16 -17 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie - zorganizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego - dla mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy.

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniu nt.: „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Mediatorzy zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi pojęciem tajemnicy prawnie chronionej oraz odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w związku z nowelizacją ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Drugi dzień poświęcony był prezentacji, dotyczącej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Pracownicy Wydziału Prawno-Legislacyjnego i Układów Zbiorowych Pracy omówili cele i główne założenia nowelizacji oraz najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych, w tym nowe definicje ustawowe, kryteria rozróżnienia osób wykonujących pracę zarobkową, nowe zasady współdziałania zakładowych organizacji związkowych z pracodawcą oraz zmian w przepisach karnych.

Następnie dokonano wymiany informacji o bieżących sprawach mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: