Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

10-01-2019

8 stycznia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu. W spotkaniu udział wziął również p. Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanuw Ministerstwie Zdrowia. Tematem posiedzenia były sprawy z zakresu onkologii, w tym dot. programu pilotażowego opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznejDo wymienionego programu strona pracowników i strony pracodawców Podzespołu przedstawiła swoje stanowisko wnioskując o zmianę założeń projektu i skonstruowanie go w sposób zapewniający miarodajność w ocenie rezultatów oraz o dostosowanie pilotażu do równolegle toczących się inicjatyw w obszarze jakości w onkologii.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: