Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych

10-01-2019

Dyskusja na temat wzrostu płac nauczycieli w roku 2019 była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 8 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Wiceminister M. Kopeć odniósł się do spotkania Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych nt. projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które odbyło się 7 stycznia br.

Następnie Ministerstwo przedstawiło prezentację dotyczącą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. Z przedstawionych informacji wynika, że wynagrodzenie średnie od stycznia 2019 r. będzie wynosiło dla nauczyciela stażysty - 3045 zł, nauczyciela kontraktowego 3380 zł, nauczyciela mianowanego – 4385 zł, nauczyciela dyplomowanego 5603 zł. Na pensję nauczyciela składają się również dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela. Nauczyciele spełniający określone warunki uprawnieni są m.in. do następujących  dodatków: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w trakcie której przedstawiciele strony związkowej postulowali wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli  i pracowników oświaty na poziomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: