Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

13-03-2019

12 marca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski oraz jako ekspert prof. dr hab. n. med. Piotr Czaudera.

 

Posiedzenie zostało poświęcone kontynuacji dyskusji na temat reformy systemu opieki onkologicznej, w tym   pilotażu opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej.W dniu 12 lutego 2019 r. strona pracowników i strona pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia przyjęła stanowisko w sprawie Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Strona społeczna wnioskuje w nim m.in. o zapewnienie narzędzi umożliwiających efektywną pracę Komitetu, w tym w szczególności:

·       możliwość przeprowadzenia audytów realizacji pilotażu;

·       dostęp do surowych, zanonimizowanych danych gromadzonych w toku pilotażu;

·        dostęp do szczegółowych danych dotyczących rozliczeń kosztów poniesionych w toku pilotażu;

·       utworzenia regulaminu pracy Komitetu umożliwiającego regularną pracę i opiniowanie metodologicznej poprawności oceny wyników pilotażu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: