Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zaproszenie do udziału w konferencji „Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919 – 2019. Wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)”

20-03-2019

 

W dniu 3 kwietnia 2019 r.

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sali im. A. Bączkowskiego,

odbędzie się konferencja pod tytułem:

„Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919 – 2019. Wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)”

Międzynarodowa Organizacja Pracy obchodzi w 2019 r. stulecie powstania. Tematem przewodnim obchodów stulecia MOP jest przyszłość pracy. Globalna Komisja Wysokiego Szczebla ds. przyszłości pracy utworzona w sierpniu 2017 r. pod przewodnictwem premiera Szwecji, Stefana Löfvena i prezydenta RPA Cyrila Ramaphosa opublikowała 22 stycznia 2019 r.  raport pt. „Praca na rzecz lepszej przyszłości”, (dostępny na stronie MOP pod adresem:https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--en/index.htm)

Raport Globalnej Komisji ma być podstawą opracowania i przyjęcia podczas jubileuszowej sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (czerwiec 2019 r.) ważnego dokumentu, w miarę możliwości deklaracji, o przyszłości pracy i roli MOP w drugim stuleciu działalności. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zwrócił się do wszystkich państw członkowskich MOP o przeprowadzenie przed MKP trójstronnej dyskusji nad raportem Komisji i wnioskami z niego płynącymi.

Celem konferencji pt. „Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919 – 2019. Wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)” będzie upamiętnienie wspólnej historii Polski i MOP oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli rządu, partnerów społecznych, instytucji publicznych i środowisk naukowych nad raportem Globalnej Komisji nt. przyszłości pracy. W dyskusji będzie uczestniczył również przedstawiciel Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy.

Konferencja odbędzie się w j. polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Zgłoszenia przesyłać do dnia 26 marca 2019 r. na załączonym formularzu.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: