Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

16-04-2019

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.  W spotkaniu udział wzięli: Pan Marek Łapiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu PGZ S.A.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przekazali informację na temat Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w latach 2017 – 2026.

W toku dyskusji nad przedstawionym materiałem strona społeczna uznała tę informację za ogólną, zapewne z uwagi na klauzulę tajności. Zadała pytania szczegółowe, na które otrzymała wyjaśnienia. Wyraziła swoje obawy  jeśli chodzi o negocjacje offsetowe.

Członek Zarządu PGZ S.A. przekazał informację na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w Grupie PGZ S.A.

Kolejnym omawianym punktem było przestrzeganie praw pracowniczych, w tym wynikających z członkostwa w organizacjach związkowych.

Na mocy ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw pracownicy mają prawo dokonywania wyboru swoich przedstawicieli zarówno w radach nadzorczych jak i członków zarządów spółek. Nie ma jednak, jej zdaniem, synergii pomiędzy tym jakie uprawnienia mają pracownicy a jakie uprawnienia ma właściciel. Strona społeczna poinformowała, że przygotowała propozycje nowych rozwiązań w tym zakresie.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: