Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych

25-04-2019

24 kwietnia 2019 r. odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych z udziałem Pana Kazimierza Kuberskiego, podsekretarza stanu w  MRPiPS  oraz przedstawicieli MRPiPS i MSZ.

Zespół uaktualnił informacje i podjął dyskusję dotyczącą przygotowanej na zlecenie RDS opinii           p.t. „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”. Omówiono także przygotowania do III Seminarium o Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej, organizowanego 21 października 2019 r. przez NSZZ „Solidarność” we współpracy             z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dyskusja dotyczyła również  realizacji zasad i praw Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i opracowania przez Zespół rekomendacji na debatę podczas plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.
 

Członkowie Zespołu omówili ponadto planowany przebieg jubileuszowej - w związku z obchodami stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy - 108 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie od 10 do 21 czerwca 2019 r.  Ustalono skład  delegacji partnerów społecznych na Konferencję  Podkreślono różnice w agendzie Konferencji, wynikające z uroczystych obchodów      100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: