Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa.

07-05-2019

6 maja 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa pod przewodnictwem p. Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, współprzewodniczącego ze strony rządowej.

Tematem posiedzenia były zagadnienia związane z implementacją dyrektywy UE dot. przepisów IV Pakietu kolejowego.Celem tych aktów prawnych ma być m.in. stworzenie jednolitego obszaru kolejowego Unii Europejskiej i podniesienie konkurencyjności unijnej kolei względem innych środków transportu. Dyrektywa ma również uprościć i zmniejszyć koszty przedsiębiorców działających w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało Komisję Europejską o skorzystaniu przez Polskę z dłuższego terminu na implementację przepisów filaru technicznego IV pakietu kolejowego. Nowe zasady homologacji pojazdów kolejowych oraz wydawania certyfikatów bezpieczeństwa obowiązywać będą polskich przedsiębiorców od 17 czerwca 2020 r.

Urząd Transportu Kolejowego planuje również rozpoczęcie cyklu szkoleń w przedmiocie IV pakietu kolejowego

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: