Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

10-05-2019

Dyskusja na temat zmian systemowych w oświacie to temat posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, które odbyło się 8 maja 2019 r. stronę rządową reprezentowali: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas posiedzenia podsumowano negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy stroną rządową, a nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz dyskutowano na temat zmian systemowych w oświacie. Strona społeczna RDS wnioskowała, aby rozmowy oraz wypracowanie kompromisu dotyczącego sytuacji w oświacie były prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego pod patronatem Prezydenta RP. Partnerzy społeczni uzgodnili, że na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych nastąpi doprecyzowanie koncepcji przebiegu dalszych rozmów prowadzonych w ramach RDS dotyczących zmian w systemie edukacji.
Minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że priorytetowym celem powinna być poprawa jakości kształcenia i funkcjonowania polskiej oświaty. Podkreśliła, że Premier Mateusz Morawiecki organizując Okrągły Stół zaprosił do rozmów wszystkie strony Rady Dialogu Społecznego oraz przedstawicieli szeroko rozumianych środowisk związanych z oświatą.

Następnie wiceminister M. Kopeć przedstawił informację na temat przebiegu rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym, którego pierwsze spotkanie odbyło się 26 kwietnia br. i było kontynuowane 30 kwietnia br. Obrady miały charakter roboczy i koncentrowały się wokół następujących tematów: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”. Poinformował również, że w pracach 5 podstolików uczestniczyli m.in. nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Kolejne spotkanie w ramach „Okrągłego stołu” edukacyjnego zaplanowane zostało na 10 maja br.

W dalszej części posiedzenia uzgodniono, że dyskusja na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 odbędzie się na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 10 maja br.
Głosowanie nad projektami Uchwał strony pracowników i strony pracodawców Rady nie odbył się z powodu braku ustawowego kworum.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: