Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

17-05-2019

Dyskusja nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 17 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Kazimierz Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przewodniczący Zespołu – Sławomir Broniarz przedstawił projekt uchwały strony społecznej RDS w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie, który uwzględnia sugestie zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego Rady w dniu 8 maja br. W dalszej kolejności partnerzy społeczni odnieśli się do zapisów poszczególnych paragrafów niniejszej uchwały. Przedstawiono również koncepcje prac nad przygotowaniem zmian w edukacji. Uzgodniono, że zostanie ona przesłana do członków Zespołu celem  szczegółowego  zapoznania się.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 28 maja br. i poświęcone będzie: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szkolnictwu branżowemu oraz sytuacji w oświacie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: