Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

21-05-2019

W dniu 20 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Stronę rządową reprezentował Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy-prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana regulacja odnosi się do problematyki funkcjonowania podziemnych tras turystycznych, w tym wymagań, które muszą zostać spełnione do rozpoczęcia działalności innej niż górnicza (w szczególności turystycznej, leczniczej lub rekreacyjnej) w tego typu obiektach oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie.
Zmiany dotyczą:

  • regulacji wydobycia bursztynu i zwalczania nielegalnej eksploatacji;
  • regulacji w zakresie podziemnych tras turystycznych;
  • przedłużenia koncesji wydobywczych i uregulowania spraw w zakresie ekologii.

Do Ministerstwa Środowiska spływają opinie w ramach konsultacji społecznych.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki. To kolejna wersja projektu, którą Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ustawy określa m. in.:

  • wymagania wobec przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
  • procedury umieszczania i skreślania przedsiębiorców z wykazu,
  • zadania na rzecz obronności państwa,
  • zasady nakładania zadań na rzecz obronności państwa i ich wykonywania,
  • finansowanie zadań na rzecz obronności państwa,
  • zakres, zasady opracowania i uruchamiania programu mobilizacji gospodarki,
  • obowiązki i kontrola przedsiębiorców.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: