Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

30-05-2019

Kontynuacja dyskusji nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie oraz kwestia szkolnictwa branżowego była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Na wniosek Forum Związków Zawodowych odbyła się dyskusja nad efektami zmian w szkolnictwie branżowym. Przedstawiono problemy i bariery, które czekają szkoły zawodowe przed dniem 1 września 2019 r. Poruszono kwestie naboru do szkół branżowych (kumulacja dwóch roczników) i problem pracowników młodocianych w tym zawieranie umów. Odniesiono się do przyjętego przez MEN rozporządzenia ws. podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zwrócono uwagę na kwestię aktualizacji wiedzy i kompetencji samych nauczycieli - opiekunów praktycznej nauki zawodu i źródeł finansowania. Poproszono o informację na temat planów resortu edukacji w zakresie Centrów Rozwoju Praktycznego. Ponadto poruszono kwestię wsparcia finansowego dla pracodawców za kształcenie młodocianych. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło informacji  w zakresie poruszonych problemów.

W drugiej części spotkania kontynuowano dyskusję nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
Partnerzy społeczni, po uwzględnieniu kilku poprawek, zaakceptowali projekt uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym koncepcji okrągłego stołu.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: