Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Kulminacja obchodów stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy: zakończyła się 108 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

25-06-2019

Od 10 do 21 czerwca 2019 r. obradowała w Genewie 108 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy z udziałem trójstronnych delegacji ze 178 spośród 187 państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i ponad 40 głów państw i rządów. W Konferencji uczestniczyła trójstronna delegacja polska pod przewodnictwem pana Kazimierza Kuberskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Delegatem polskich pracowników był pan Jacek Dubiński, reprezentujących OPZZ, a pracodawców pan Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan. Polscy delegaci wzięli udział w dyskusji plenarnej nad raportem Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy dotyczącym przyszłości pracy.  

Konferencja uświetniła stulecie MOP przyjmując akty prawa międzynarodowego: Konwencję nr 190 i Zalecenie nr 206 dotyczące eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy oraz Deklarację stulecia na rzecz przyszłości pracy.

Deklaracja potwierdza znaczenie mandatu MOP w zmieniającym się świecie pracy, stanowi wezwanie mobilizujące środowisko międzynarodowe do przyjęcia skupionego na ludziach podejścia do przyszłości pracy i jest swoistą mapą drogową dla samej MOP. Deklaracja zawiera też stwierdzenie, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy są podstawą godnej pracy, a załączona do niej rezolucja zobowiązuje Radę Administracyjną do rozważenia włączenia prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w poczet fundamentalnych zasad i praw w pracy zgodnie z Deklaracją MOP dotyczącą fundamentalnych zasad i praw w pracy z 1998 r.

Konwencja i zalecenia dotyczące eliminacji  przemocy i molestowania w świecie pracy mają na celu ochronę pracowników i osób pracujących (w tym osób szkolących się, stażystów i praktykantów, wolontariuszy, osób poszukujących pracy i ubiegających się o nią) przed przemocą i molestowaniem w szeroko pojętym miejscu pracy, w miejscach związanych z pracą (np. pobierania wynagrodzenia, spożywania posiłków, przebieralniach), w drodze do pracy i z pracy, w miejscu zapewnionego przez pracodawcę zakwaterowania, podczas podróży służbowych oraz spotkań związanych z pracą, jak również w wiążącej się z pracą komunikacji, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jak stwierdził Dyrektor Generalny MBP nowe standardy międzynarodowe stanowią „uznanie prawa każdego do świata pracy wolnego od przemocy i molestowania”.

Podczas 108 sesji MKP obradował stały Komitet stosowania konwencji i zaleceń Przeważająca część jego czasu pracy była jak zwykle poświęcona omawianiu tzw. przypadków indywidualnych. Na liście, opracowywanej na podstawie raportu Komitetu Ekspertów MOP przez przedstawicieli pracodawców i pracowników znalazły się 24 państwa szczególnie naruszające postanowienia ratyfikowanych przez siebie konwencji. Wśród nich znalazły się także te z nich, których naruszenia uznane zostały za szczególnie rażące: Etiopia – Konwencja nr 138 dot. najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, z 1973 r., Irak – Konwencja nr 182 dot. zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, z 1999 r., Libia – Konwencja nr 111 dot. dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, 1958 r., Mjanma – Konwencja nr 29 dot. pracy przymusowej lub obowiązkowej, z 1930 r., Nikaragua – Konwencja nr 117 dot. podstawowych celów i norm polityki społecznej, z 1962 r. oraz Turcja - Konwencja nr 87 dot. wolności związkowej i ochrony praw związkowych, z 1948 r. Wśród omawianych przypadków nie było państw Unii Europejskiej, z regionu Europy znalazła się na niej Białoruś ( Konwencja nr 29) i Serbia (Konwencje nr 81 i 129 – inspekcja pracy).

W dniach 13-18 czerwca w ramach MKP odbyły się tzw. panele tematyczne: „RAZEM dla lepszej przyszłości bez pracy dzieci”, „Wolność zrzeszania się i skuteczne uznawanie prawa rokowań zbiorowych: Podstawa godnej pracy”, „Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności na rzecz lepszej przyszłości”, „Zapewnienie zrównoważonego przechodzenia kolejnych etapów w ciągu całego życia”, „Rozwiązania technologiczne na rzecz godnej pracy”, „Multilateralizm na rzecz sprawiedliwej przyszłości pracy” oraz „Przedsiębiorstwa na rzecz godnej pracy”. W panelach uczestniczyli m.in. szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christine Legarde, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Handlu, Roberto Carvalho de Azevêdo, przewodnicząca Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych Sharan Barrow oraz główny ekonomista ZUS, dr Paweł Wojciechowski, reprezentujący Pracodawców RP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MKP:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--en/index.htm

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: