Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

12-07-2019

10 lipca 2019 roku, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Stronę rządową reprezentowali: p. Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ, p. Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanuw MRPiPS.

 

Przedstawiciele strony rządowej omówili aktualny stan prac nad projektami ustaw:

- o podatku dochodowym (PIT) od marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana przepisu jest realizacją stanowiska Komisji Europejskiej. Zwolnienie z PIT będzie dotyczyło także marynarzy na statkach z innych krajów europejskich, a nie tylko polskich jak jest obecnie.

- regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy objęcia marynarzy i rybaków morskich zamieszkałych na terytorium Polski powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych niezależnie od bandery statku na którym są zatrudnieni. 

-  o pracy na statkach rybackich, w tym ratyfikacja konwencji 188 MOP. Ustawa ma na celu wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy w zakresie poprawy warunków pracy i życia rybaków oraz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego, pracujących na statkach rybackich pływających pod polską banderą. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że 4 czerwca 2019 r. wniosek o ratyfikację Konwencji MOP nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. został skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych i jest procedowany w MSZ. Poprawki z 2016 r do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (MLC) zostały ratyfikowane i weszły w życie 9 stycznia 2019 r. W odniesieniu do Poprawek z 2018 r. do MLC, przedstawiciel MRPiPS poinformował, że do 26 czerwca 2020 r. można zgłaszać sprzeciw wobec wejścia w życie tych przepisów. Działania związane z ratyfikację Poprawek z 2018 r. zostaną podjęte w nowej kadencji Sejmu.

 

W kolejnej części posiedzenia,  strona pracowników omówiła  Porozumienie między Norwegią i Polską w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do marynarzy polskich zatrudnionych na statkach NIS. 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-05-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: