Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

INFORMACJA O KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

29-07-2019

Przedmiot konsultacji:

Projekt zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020 – 2025.

Data rozpoczęcia konsultacji: 26 lipca 2018 r.

Data zakończenia konsultacji: 26 sierpnia 2018 r.

 

Cele i przesłanki konsultowanego projektu:

Zasady wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020 – 2025 stanowić będą podstawę dla procesu kształtowania polskiej reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno– Społecznym, który jest organem doradczym Unii Europejskiej.

Rząd polski, na podstawie art. 302 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Unii Europejskiej listy kandydatów do EKES na kolejną kadencję, rozpoczynającą się w październiku 2020 r.

Zgodnie z art. 300 ust 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Polsce przypada 21 miejsc w Komitecie.

 

Sposób zgłaszania uwag:

Uwagi do projektu proszę kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

lub na adres e-mail:

 

Koordynator konsultacji:

Agata Oklińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Informacja o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została skierowana indywidualnie do następujących podmiotów:

 

  • podmioty reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego:

1.         Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;

2.         Forum Związków Zawodowych;

3.         Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

4.         Konfederacja Lewiatan

5.         Związek Pracodawców Business Centre Club

6.         Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego

7.         Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

8.         Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

  • podmioty reprezentowane w Radzie Działalności Pożytku Publicznego:

1.        Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

2.         Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

3.         Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

4.         Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

5.         Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

6.         Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej

7.         Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

8.         Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

9.         Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

10.       Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

11.       Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – współprzewodniczący Rady

12.       Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

13.       Stowarzyszenie EKOSKOP

14.       Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

15.       Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

16.       Federacja Polskich Banków Żywności

17.       Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ściana Wschodnia

18.       Fundacja Generator Inspiracji

19.       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta

20.       Caritas Diecezji Kieleckiej

21.       Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

22.       Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

23.       Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

24.       Stowarzyszenie „Dla Równości”

25.       Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: