Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

24-09-2019

W dniu 23 września 2019 r. r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, któremu przewodniczył Pan Marcin Ociepa - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Współprzewodniczący Zespołu. W spotkaniu wziął również udział Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia omówiono zgłoszone przez partnerów społecznych tematy.

Na wstępie omówiony został punkt dotyczący emerytur pomostowych, głównie dotyczący wydłużenia okresu ustawy i uwzględnienia nowych stanowisk pracy. Informację przekazali przedstawiciele Centralnego Instytutu Pracy i Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazała informację na temat projektu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.  

Przedstawiciel Związku Pracodawców Polskie Szkło zasygnalizował jakie są oczekiwania branży w stosunku do Ministerstwa Środowiska odnośnie do wymogów wprowadzonych nowelizacją ustawy o odpadach i o nowych zasadach określania recyklingu dla stłuczki szklanej w tematach status produktu ubocznego stłuczki szkła płaskiego, sposoby osiągnięcia wysokiego recyklingu opakowań szklanych. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska przekazał informację na ten temat.

 Przedstawiciel Związku Pracodawców Polskie Szkło przedstawił stanowisko branży szklarskiej i zagrożenia dla branży w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. W trakcie dyskusji informację na ten temat przekazał przedstawiciel Ministerstwa Energii i poinformował o planowanych konsultacjach w tym temacie, na które również zostanie zaproszona branża szklarska.

Minister K. Kuberski poinformował, że przegląd, ocena i propozycje zmian przepisów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wnioskowany przez partnerów społecznych do programu prac Rady Dialogu Społecznego, nie był dotychczas w agendzie prac Zespołu prawa pracy. Wszystkie zmiany w tym zakresie będą przedmiotem współpracy z partnerami społecznymi.

W zakresie zbiorowego prawa pracy porozumiano się w zakresie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ministra właściwego ds. pracy, które zostały przyjęte w formie uchwały Rady Dialogu Społecznego w dniu 18 września 2019 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-02-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: