Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Spotkanie dla mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

21-10-2019

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, w dniach 17-18 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, odbyło się spotkaniu dla mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Warsztat mediatora – prawo pracy” było połączone ze szkoleniem z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Program zawierał informacje o najnowszych zmianach w prawie pracy Szczegółowo omówione zostały zagadnienia związane ze stosunkiem pracy, umowami o pracę, rozwiązywaniem stosunku pracy z uwzględnieniem przypadków pracowników szczególnie chronionych, w tym regulacji prawnych odnoszących się do zwolnień grupowych i indywidualnych oraz zmianie warunków zatrudnienia. Wiele uwagi poświęcono źródłom prawa pracy (zuzp, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS) oraz obowiązkom pracodawcy i pracownika. Omawiane kwestie uwzględniały interpretację i stanowiska organów kontrolnych oraz orzeczenia sądów.

Spotkanie oprócz procesu przyswajania, poszerzania i pogłębiania wiedzy poświęcone było również wymianie informacji o bieżących sprawach mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: