Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

O kształtowaniu wysokości wynagrodzeń nauczycieli na zespole ds. usług publicznych

30-10-2019

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020 było przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 29 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Wiceminister M. Kopeć poinformował, że nie ma deklaracji wycofania się z 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. Przypomniał, że od stycznia 2020 r. miał być wprowadzony kolejny etap podwyżki. Zgodnie z porozumieniem podpisanym 7 kwietnia 2019 r. z Solidarnością ta podwyżka została przesunięta na wrzesień 2019 r. Natomiast odnosząc się do podwyżki 6% w roku 2020 to nastąpi ona w ciągu 2020 r. nie określając momentu, w którym mogłoby to być. Zaznaczył, że zespół płacowy podejmie działania po ukonstytuowaniu się Parlamentu i powołaniu nowego rządu. Posiedzenie Sejmu zostało zaplanowane na 12 listopada br.
Wiceminister poinformował również, że na dzień 30 października br. zostało zaplanowane posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podczas którego będzie dyskutowana kwestia wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zrealizowanych w latach 2018 i 2019 oraz planowanych na rok 2020 podwyżek płac nauczycielskich.

Strona społeczna zespołu ds. usług publicznych zwróciła uwagę m.in. na kwestie: ustawowego uregulowania minimalnego dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli, zmiany systemu wynagradzania nauczycieli – czy są prowadzone prace analityczne w MEN oraz wykonania subwencji oświatowej za 2018 r.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący zespołu - Sławomir Broniarz poinformował, że wystąpi, aby jedno z najbliższych posiedzeń RDS poświęcone zostało wynagrodzeniom nauczycieli.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: