Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Szkolenie dla pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

21-11-2019

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz budowanie zespołu – zasady dobrej współpracy i komunikacji były tematami szkolenia skierowanego do pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.  Szkolenie, które odbyło się  19-20 listopada 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie było zorganizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W pierwszym dniu szkolenia została przedstawiona prezentacja dotycząca nowelizacji przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Pracownicy Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS omówili główne założenia nowelizacji oraz najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Uczestnikom przedstawiono nowe definicje ustawowe, kryteria pozwalające na zaliczenie określonych osób do grupy osób wykonujących pracę zarobkową, nowe zasady współdziałania zakładowych organizacji związkowych z pracodawcą oraz zmiany w przepisach karnych przewidujących odpowiedzialność osób pełniących funkcje związkowe.
W dalszej kolejności uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniu, które obejmowało budowanie zespołu – zasady dobrej współpracy i komunikacji. Zapoznano się z narzędziami pozwalającymi na skuteczne budowanie zespołu, integrację ludzi, którzy go tworzą, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi. Suchacze zapoznali się z modelami procesu komunikowania się, w tym umiejętnością właściwego przekazu i odbioru informacji, znaczeniem i rolą udzielania informacji  zwrotnej.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy nauczyli się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie w tym z metodologią zarządzania konfliktem i narzędziami jego konstruktywnego rozwiązania. Przedstawiono metody sterowania i rozwiazywania konfliktów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 10-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: