Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

28-11-2019

Projekt dokumentu pt. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) (Dz. U. poz. 1717) był przedmiotem obrad ZespołuProblemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Posiedzenie odbyło się 26 listopada 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową reprezentował Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt przygotowany i przekazany do Rady Dialogu Społecznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dokumentem analitycznym dotyczącym funkcjonowania zarówno OFE jak i indywidualnego oszczędzania na starość – indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) albo indywidualne konto emerytalne (IKE). Doświadczenia zebrane w ciągu 20 lat funkcjonowania OFE wskazują, że znaczna część celów wprowadzenia kapitałowej części powszechnego systemu emerytalnego nie została osiągnięta.

Dalsza wymiana poglądów partnerów społecznych dotyczyła wprowadzenia emerytur stażowych oraz niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Strona związkowa zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych po przepracowaniu 35 lat przez kobiety oraz 40 lat przez mężczyzn. Również opowiada się za nie wygaszaniem emerytur pomostowych, które zgodnie z ustawą z 2008 r. o emeryturach pomostowych mają charakter wygasający o czym świadczy zapis, że prawo do takiego świadczenia mają wyłącznie osoby, które rozpoczęły prace przed 1 stycznia 1999 r. Strona pracodawców (Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP) zgłosiła gotowość do rozmów w obu tematach, oczywiście przy uwzględnieniu stabilności systemu emerytalnego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: