Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

13-12-2019

Dyskusja na temat stanowiska Zespołu dotyczącego zawarcia porozumienia strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Departament Prawa Pracy w MRPiPS.

Przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, mając na uwadze autonomiczne porozumienie europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego, wyrazili wolę jego implementacji w Polsce. Dostrzegając wyzwania demograficzne oraz procesy migracyjne w Europie i w Polsce uważają za konieczne podjęcie działań dostosowawczych w zakresie polityki społecznej i polityki gospodarczej, które zachęciłyby osoby starsze do wydłużenia aktywności zawodowej, a pracodawców do ich zatrudniania. Chodzi między innymi o takie działania jak: dodatkowa przerwa od pracy, obniżony podatek, czy mniejsze składki do ZUS. Uzgodniono, że w styczniu 2020 r. na autonomicznym spotkaniu zostaną doprecyzowane zapisy przedmiotowego stanowiska.

W dalszej części spotkania Dyrektor Departamentu Prawa Pracy poinformowała, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – koncentruje się na przygotowaniu projektu, którego celem będzie wdrożenie Dyrektywy do naszego porządku prawnego. Projekt zmiany ustawy o delegowaniu i innych ustaw, których zmiana jest konieczna niedługo zostanie skierowany na kolegium MRPiPS a następnie powinien zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: