Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

13-01-2020

10 stycznia 2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które prowadził Współprzewodniczący Zespołu: Adam Gawęda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Piecha – Senator RP, przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu, prezesi spółek górniczych oraz przewodniczący górniczych central związkowych, Prezes WUG, Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

W trakcie obrad dyskutowano o istotnych kwestiach dotyczących polskiego górnictwa, w tym bazy zasobowej, otoczenia prawnego, elementach zabezpieczenia socjalnego.

Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu zaprezentował wyniki ekonomiczno-finansowe sektora węgla kamiennego po 11 miesiącach 2019 r. Obniżenie wyniku finansowego netto było skutkiem między innymi niższego wyniku ze sprzedaży węgla. Natomiast import oraz zakup wewnątrzunijny węgla kamiennego do Polski, wporównaniu do analogicznego okresu w 2018 r., był niższy o 2,4 mln ton. Strona związkowa wyrażała swoje zaniepokojenie zarówno wysokim importem węgla, jak również nieodbieraniem z polskich kopalń zakontraktowanego przez firmy energetyczne węgla.

Ważnym tematem spotkania były również sprawy związane z polityką energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Strona związkowa oczekuje na informacje, jaka będzie przyszłość górnictwa w związku z ostatnimi ustaleniami dotyczącymi unijnej polityki klimatycznej i deklaracją Polski o dochodzeniu do neutralności klimatycznej we własnym tempie. Podkreślano, że rok 2020 będzie kluczowy dla polskiego górnictwa, gdyż Komisja Europejska będzie podejmowała działania o wymiarze długofalowym - związane m.in. z Europejskim Zielonym Ładem.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: