Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

6 lutego 2020 zmarła Pani Mediator Zofia Rychłowska

10-02-2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 lutego 2020 r. zmarła Pani Zofia Rychłowska

Na listę mediatorów ministra właściwego do spraw pracy wpisana w 1993 r, do 2016 r. przeprowadziła mediacje i postępowania pojednawcze w kilkudziesięciu zakładach pracy na terenie całego kraju, spośród których większość zakończona została podpisaniem porozumienia stron. Szczególnym obszarem Jej pracy, zarówno mediacyjnej jak również szkoleniowej, była ochrona zdrowia.

Wyróżniona przez ministra właściwego do spraw pracy dyplomem za zaangażowanie w działalność na rzecz stosowania i propagowania idei mediacji jako koncyliacyjnej metody rozwiazywania sporów zbiorowych oraz konfliktów społecznych.

Wraz z mężem Władysławem Rychłowskim opracowała i negocjowała liczne pakiety socjalne, układy zbiorowe oraz inne porozumienia zbiorowe.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-02-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: