Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

29-05-2020

W dniu 27 maja 2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentowali: Alina Nowak - Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Sekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Rafał Weber oraz Andrzej Bittel, jak również dyrektorzy odpowiednich merytorycznie departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Aktywów Państwowych. W posiedzeniu udział wzięli także, oprócz stałych członków Zespołu, zaproszeni eksperci.

Spotkanie było poświęcone omówieniu, wywołanej stanem pandemii Covid 19, sytuacji w poszczególnych sektorach transportu: kolejowego, lotniczego, drogowego oraz morskiego.

W ocenie uczestników spotkania, czas epidemii, który spowodował istotne utrudnienia w wielu płaszczyznach i obszarach gospodarki, wpłynął na stabilności ekonomiczną firm, a tym samym stabilności miejsc pracy.

W trybie obiegowym zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w sprawie oceny dotychczasowych rozwiązań pomocowych oraz dalszego oczekiwanego wsparcia dla branży transportowej, które następnie zostanie przekazane do Prezydium RDS.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Forum Związków Zawodowych zaproponowali zmianę niektórych przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, które ich zdaniem pozwolą na zapewnienie kierowcom godnych warunków pracy. Ministerstwo Infrastruktury podjęło już prace nad wpisaniem przedmiotowego rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: