Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Światowy Szczyt MOP – COVID-19 i świat pracy 1-2 lipca oraz 7-9 lipca

02-07-2020

1 lipca 2020 r. odbyło się wirtualne Spotkanie Regionalne Europy i Azji Środkowej w ramach Globalnego Szczytu MOP: COVID-19 i świat pracy: Budowanie lepszej przyszłości pracy.

Celem spotkania było zidentyfikowanie konkretnych problemów, przed którymi stoją rządy i partnerzy społeczni w Europie i Azji Środkowej, zapewnienie możliwości podzielenia się wiedzą na temat natychmiastowych reakcji na kryzys, a także sposobów zapewnienia długoterminowej, sprawiedliwej i trwałej odbudowy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. ministrowie pracy Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji czy Litwy, Komisarz ds. miejsc pracy i spraw socjalnych, europejscy i krajowi partnerzy społeczni, który przedstawili kroki podjęte w ich krajach i w UE w celu walki z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi pandemii COVID-19, sposób ich wypracowania oraz działania związane z wychodzeniem z kryzysu. Niemal wszyscy uczestnicy podkreślali znaczenie dialogu społecznego w wypracowaniu rozwiązań, zapewnieniu spokoju społecznego i odbudowy po kryzysie. Mowę wstępną wygłosił Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy, Guy Ryder.

W czasie Spotkania odbyły się dwie dyskusje panelowe nt. „Wspieranie przedsiębiorstw, miejsc pracy i dochodów” i „Ochrona pracowników w miejscu pracy”. Pełny program spotkania znajduje się poniżej.

Światowy Szczyt MOP – COVID-19 i świat pracy jest organizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy w roku, w którym z powodu pandemii COVID-19 nie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pracy. Stanowi wirtualną platformę wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wpływu pandemii na świat pracy w rok po obchodach stulecia MOP i przyjęcia Deklaracji Stulecia MOP o przyszłości pracy.

W ramach Szczytu:

1 i 2 lipca odbywa się 5 wydarzeń regionalnych: Kraje Arabskie, Europa i Azja Środkowa, Azja i Pacyfik, Afryka oraz Ameryki

7 lipca w czasie Dnia Regionalnego podsumowane zostaną najważniejsze elementy dyskusji z wydarzeń regionalnych

8 lipca odbędzie się Światowy Dzień Liderów, który zgromadzi szefów państw i rządów. Weźmie w nim udział także Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres

9 lipca będzie miał miejsce Dzień Partnerów Trójstronnych MOP, w którym będą uczestniczyć ministrowie pracy i przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców z całego świata. Podsumują poprzednie dni Szczytu i będą dyskutować na temat implementacji Deklaracji Stulecia MOP o przyszłości pracy więcej informacji na stronie  https://global-summit.ilo.org/en/

 

Program spotkania regionalnego

COVID-19 i świat pracy w Europie i Azji Środkowej – Budowanie lepszej przyszłości pracy

 

Środa, 1 lipca 2020 r.

Sesja 1: Wprowadzenie

Moderator:  Heinz Koller, Dyrektor Biura Regionalnego ds. Europy i Azji Środkowej

Godz. 14:00 - 14:45 Wystąpienia inauguracyjne

  ·         Heinz Koller: wprowadzenie  oraz ogólne perspektywy regionalne dla świata pracy w kontekście COVID-19

·         Hubertus Heil, Minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec (w imieniu Prezydencji UE)

·         Anton Kotyakov, Minister Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Federacji Rosyjskiej

·         Nicolas Schmit, Komisarz UE ds. miejsc pracy i spraw społecznych na temat działań podejmowanych w celu wspierania państw członkowskich UE

·         Luca Visentini, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

·         Renate Hornung-Draus, Regionalny Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pracodawców na Europę i Azje Środkową

Sesja 2: Panele tematyczne

Moderator: Conny Czymoch, dziennikarka i osobowość telewizyjna

Godz. 14:45 - 15:55 Panel 1: Wspieranie przedsiębiorstw, miejsc pracy i dochodów

Dyskusja panelowa z udziałem:

·         Ana Mendes Godinho, Minister Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego Portugalii

·         Boris Zurcher, Szef Szwajcarskiej Delegacji Trójstronnej w MOP

·         Alexander Shokhin, Prezydent Rosyjskiej Unii Przemysłowców i Przedsiębiorców

·         Therese Svanstrom, Przewodnicząca Szwedzkiej Konfederacji Pracowników Profesjonalnych (TCO)

Tematy do dyskusji:

·         Ochrona w nagłych wypadkach i trwała ochrona socjalna dla wszystkich

·         Wdrożenie środków utrzymania zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy

·         Pomoc w nagłych przypadkach w celu zapewnienia ciągłości działania oraz sprzyjającego środowiska dla zrównoważonych przedsiębiorstw

Godz. 15.55 - 17:05 Panel 2: Ochrona pracowników w miejscu pracy

Dyskusja panelowa z udziałem:

·         Nozim Khusanov, Minister Zatrudnienia i Stosunków pracy Uzbekistanu

·         Eva Nordmark, Minister Zatrudnienia Szwecji

·         Marija Hanzevacki, Sekretarz Generalny Niezależnych Związków Zawodowych Chorwacji (NHS)

·         Kris de Meester, Federacja Belgijskich Przedsiębiorstw (FEB)

Tematy do dyskusji:

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym bezpieczny powrót do pracy

·         Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem

·         Nowe rozwiązania dotyczące pracy, w tym telepraca i dostęp do płatnego urlopu

Sesja 3: Podsumowanie i wskazówki dotyczące przyszłych działań

Moderator: Heinz Koller, Dyrektor Biura Regionalnego ds. Europy i Azji Środkowej

Godz. 17.05 -17.30 Dyskusja trójstronna

Podsumowanie dyskusji i wskazanie opcji politycznych w oparciu o Deklarację Stulecia oraz objaśnienie przyszłych działaniach MOP w regionie z udziałem:

·         Yolanda Diaz, Minister Pracy i Ekonomii Społecznej Hiszpanii

·         Renate Hornung-Draus, Regionalna Wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Organizacji Pracodawców na Europę i Azję Środkową

·         Irakli Petriashvili, Przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: