Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

09-07-2020

Sytuacja przemysłu motoryzacyjnego była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które - w formie wideokonferencji -  odbyło się w dniu 8 lipca 2020 r.

Stronę rządową reprezentowali: Alina Nowak - Podsekretarz Stanu w MRPiPS,  Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz kierownictwo Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i przedstawiciel Ministerstwa Finansów. W posiedzeniu udział wzięli także, oprócz stałych członków Zespołu, zaproszeni eksperci.

W toku dyskusji podkreślano ograniczenie polskiej gospodarki i działalności branży motoryzacyjnej w wyniku epidemii COVID-19, podnoszono kwestię elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej. Strona społeczna zauważyła, że branża zatrudniająca ponad 400 tys. pracowników notuje straty a spadek produkcji i zmniejszenie sprzedaży negatywnie wpływają na płynność finansową, co tym samym może przełożyć się nie tylko na przestoje ale i na redukcję zatrudnienia. Zwrócono uwagę, że zamknięcie granic,  zakłócenia i zerwanie dostaw materiałów niezbędnych do produkcji prowadzą również do zmniejszenia eksportu – zaś branża motoryzacyjna stanowiła ponad 14 % ogólnego polskiego eksportu. W dalszej części spotkania strona społeczna powróciła do kwestii powołania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. przemysłu motoryzacyjnego.

Zespół podejmie próbę opracowania stanowiska w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, które będzie głosowane w trybie korespendecyjnym.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 10 września br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: