Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

23-07-2020

22 lipca 2020 r., w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa z udziałem ministra Marka Gróbarczyka..

Spotkanie prowadził Pan Robert Wilczyński – Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich, Współprzewodniczacy Zespołu ze strony pracodawców.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy zgłoszone przez stronę pracowników Zespołu. Poruszono kwestie: edukacji przyszłych kadr morskich, jakość kształcenia i przygotowanie psychologiczne przyszłych marynarzym.in.  do pracy z marynarzami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych o innej religii i związanych z tym problemami, konflikty na tle narodowościowym.

W punkcie dotyczącym wymiany załóg w żegludze międzynarodowej zwrócono uwagę na konieczność bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy armatorami a związkami zawodowymi.

Przedstawiciele strony rządowej poinformowali o stanie prac nad projektem ustawy regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy ona objęcia marynarzy i rybaków morskich zamieszkałych na terytorium Polski powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych niezależnie od bandery statku na którym są zatrudnieni.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: