Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

21-08-2020

19 sierpnia 2020 r. odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związków zawodowych. Stronę rządową reprezentowali: Pan Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. W posiedzeniu wzięła udział także przedstawicielka Urzędu Regulacji Energetyki.

Po omówieniu spraw organizacyjnych dyskutowano na temat transformacji polskiego sektora energetycznego. Strona społeczna wyraziła zaniepokojenie brakiem włączenia reprezentantów energetyki w toczące się negocjacje zasad transformacji polskiego sektora węglowo – energetycznego. Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu zadeklarowali włączenie strony społecznej sektora energetycznego do prowadzonych rozmów.

W kolejnym punkcie posiedzenia reprezentanci strony rządowej przedstawili informacje dotyczące Zielonego Ładu. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu zaprezentował etapy dojścia do neutralności klimatycznej w Polsce. Zaznaczył, iż budowa transformacji energetycznej jest bardzo złożonym procesem i wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz.

Kolejnym omawianym tematem była sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek branży energetycznej w 2020 r.

W dalszej części posiedzenia Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawił informację dotyczącą Związku Pracodawców Energetyki Polskiej. Poinformował, że Związek został zarejestrowany 26 marca 2020 r.

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył omówienia prac Zespołu ds. analizy zmian w ustawie Prawo Energetyczne. Przewodniczący Zespołu poinformował, że zmiany omawiane podczas posiedzenia dotyczyły głównie art. 54 ustawy Prawo Energetyczne.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: