Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

28-10-2020

Założenia do Krajowego Planu Odbudowy oraz debata dotycząca neutralności klimatycznej była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 22 października 2020 r. i przebiegało w formie hybrydowej. W spotkaniu udział wziął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin. Ponadto stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii - Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu podkreślił, że „swoją obecność w Radzie Dialogu Społecznego traktuje jako zaszczyt, zobowiązanie oraz szansę dla ministerstwa - poprzez udział i prezentowanie projektów resortu na tym forum. Zwrócił uwagę, że te projekty będą zyskiwać wyższą jakość a my damy dobry przykład jak w nadmiernie podzielonym społeczeństwie rozmawiać ze sobą i jak prowadzić dialog.”

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła prezentację dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy. Poinformowała o głównych założeniach dotyczących KPO i podjętych działaniach.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych na temat neutralności klimatycznej.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: