Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

04-11-2020

Sytuacja gospodarcza kraju w związku z rozwojem pandemii COVID-19 była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Spotkanie odbyło się 29 października 2020 r. i przebiegało w formie hybrydowej. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii - Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu podkreślił, że jesteśmy w dramatycznym momencie w historii świata i historii Polski. Wszystko wskazuje na to, że w skali globalnej wirus wymknął się spod kontroli. Jako państwo, jako społeczeństwo dramatycznie walczymy z tym, aby przeciwdziałać kataklizmowi. Wicepremier podkreślił, że bardzo ważne jest sformułowanie w gronie Rady rekomendacji dla rządu co do tego do jakiego stopnia jako pracownicy, jako pracodawcy gotowi jesteśmy na dalsze obostrzenia. Do jakiego stopnia jednak uważamy, że dalsze funkcjonowanie gospodarki w obecnych rygorach jest warunkiem szansy na zwalczanie epidemii.
Wiceminister Olga Semeniuk odniosła się do wsparcia finansowego jakie zostało zaoferowane wiosną w postaci tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej opiewającej na prawie 150 mld zł. Następnie poinformowała o rozmowach jakie miały miejsce w ostatnim czasie, przede wszystkim z branżami, które weszły w mini lockdown. Dodała, że dla najbardziej potrzebujących branż zostaną przygotowane narzędzia wsparcia w ramach tzw. tarczy branżowej. Przewiduje ona ok. 25 różnego rodzaju rozwiązań , w tym m.in.: zwolnienie z ZUS, jednorazowe dodatkowe postojowe, zawieszenie opłaty targowej w 2021 r., małe dotacje w wysokości 5 tyś. zł., finansowanie dodatkowego postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r. Wiceminister dodała, że o wsparcie będą mogły się ubiegać firmy m.in. z branż: gastronomicznej, rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja) i sprzedaży detalicznej (np. targowiska, bazary).

Wiceminister zdrowia Z. Kraska przedstawił informację na temat sytuacji w służbie zdrowia w związku z rozwojem pandemii COVID-19 Zaznaczył, że w ostatnim czasie działania rządu są skierowane na powiększenie bazy szpitalnej dla pacjentów zarażonych korona wirusem, w tym na budowę tymczasowych szpitali w każdym województwie.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych, w trakcie której poruszono szereg kwestii dotyczących m.in.: wsparcia dla branży sanatoryjno-uzdrowiskowej; zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia; przystąpienia do prac nad paktem antykryzysowym, który przyjmie formę umowy społecznej; zapewnienia większej dostępności do testów oraz do szczepień przeciw grypie; wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej, zarówno dla chorych na COVID-10 jak i dla pozostałych; przyjęcia rozwiązań w systemie edukacji zwłaszcza w zakresie zwiększenia nakładów w tym wsparcia finansowego dla samorządów i szkół oraz ewentualnego lockdownu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: